CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

16/11/23

I.NPC liên quan

  • Tiến hành đổi Thẻ Tích Lũy Sự Kiện  tại NPC Cửa Hàng - Lâm An Phủ

 

 

II.Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Sử dụng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mua trang bị tại NPC Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Tên Vật Phẩm Thẻ Tích Lũy Sự Kiện
Linh Hồn Bôn Ngự Phong 10000
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 20000
Lệnh Bài Tín Vật Pháp Siêu Cấp 10000
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp 10000
Lệnh Bài Thú Cưng Siêu Cấp 5000
Đá Chân Hoả Siêu Cấp 5000
Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 10000
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 5000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 10000
Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại 1000

Lưu Ý: 

  • 1 VẠN THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN = 10000 THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN
  • Mua nhầm vật phẩm sẽ không được hỗ trợ
  • Thẻ Tích Lũy Sự Kiện có thể thu thập từ Event ingame
  • Vật phẩm sẽ được cập nhật thêm sau các phiên bản update mới