Gộp máy chủ

16/11/23

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ XXX XXX  vào 18H00 ngày XXX. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ  XXX  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO . Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ  XXX được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỘP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 15000
Rương Danh Vọng 10000
Linh Tê  200
Mảnh Mặt Nạ 10000
Phần Thưởng Bonus khi Donate     200 %
Linh Khí 50000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Chân Khí Hoàn 1000

- Nhân vật thuộc máy chủ mới sau khi gộp máy chủ cũ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý:

- Khi gộp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ  sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

*****Xử lí trùng tài khoản trùng khi gộp server*****
- Nếu ở 2 máy chủ Chỉ Trùng Tài Khoản - Khác Tên Nhân Vật  ===>>>>  chuyển nhân vật sang tài khoản khác.
- Nếu ở 2 máy chủ Trùng Tài Khoản - Trùng Tên Nhân Vật hoặc Khác Tài Khoản - Trùng Tên Nhân Vật thì chỉ có thể chọn 1 trong 2 tài khoản đó, 1 tài khoản sẽ bị xóa.