Hệ Thống Boss

14/12/23

Hệ thống boss Kiếm Thế Vương Triều vô cùng phong phú
Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này

Người tiêu diệt boss chắc chắn nhận được 50 tỷ Exp và ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn hoặc 250v đồng thường , Rương Thần Sa (4 Dòng), Thẻ tích luỹ sự kiện, Nguyên liệu nâng cấp....

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Phần thưởng khi tiêu diệt

 

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Thời gian_1=02h00
Thời gian_2=09h30
Thời gian_3=15h30
Thời gian_4=19h30
Thời gian_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

20v - 50v - 100v Đồng thường

Lệnh Bài Chiến Công
Rương Danh Vọng
Túi Linh Hồn Thú Cưng
Chiến Thần

 

Boss Ngũ Hổ Tướng

Thời gian_1=03h30
Thời gian_2=17h30
Thời gian_3=21h30

5 Boss: Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu
250v Đồng Thường/ con

Lệnh Bài Chiến Công
Đá Trấn Phái

 

Boss Thiên Long

Thời gian_1=19h15

Xuất hiện tại Mông Cổ Vương Đỉnh

3 Boss: Ngự Tàng Phong - Hà Thái Chinh - Lục Diệt Bá
250v Đồng Thường/ con

Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Rương trang bị ngựa
KNB (Trung)

Tam Đại Kỳ Lân

Thời gian_1=1h00
Thời gian_2=6h00
 

Xuất hiện tại Thái Cổ Hành Kính

3 Boss: Ngự Tàng Phong - Hà Thái Chinh - Lục Diệt Bá
250v Đồng Thường/ con

KNB (Tiểu)
Mảnh Ghép Vũ Khí
Túi Chân Khí
Rương Bí Tịch 180
Linh Tê Ngọc
Rương trang bị ngựa
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
Túi dị dung

Boss Phong Ấn

 

Thời gian_1=11h15

Xuất hiện tại Mông Cổ Vương Đỉnh

5 Boss: Bá Hiên Viên - Hồng Liên Tu La-
Ngự Linh Thượng Nhân, Vô Giới Thượng Nhân,
 Đoạ Lạc Vũ Hoàng


250v Đồng Thường


KNB (Đại)
[Đại] Chân Khí
Rương Danh vọng
Linh tê ngọc

Boss Thế Giới

Thời gian_1=12h30
Thời gian_2=13h30
Thời gian_3=20h30
Thời gian_4=21h30

Xuất hiện tại map 105 và 115

7 Boss: Hoả Lang Vương Tử, Phông Ấn Lôi Lim, Vương Tử Đại Kim Hoàn
Khổng Tước Công Chúa, Thánh Đản La Lị, Thiên Trấn Bạch Ma
Thác Bạt Hoằng Cơ,

Mảnh Mặt Nạ
Mảnh Dị Dụng

 

Boss Thiên Cơ Các

Thời gian_1=10h00
Thời gian_2=20h00

Xuất hiện tại Cổ Lãng Dữ

6 Boss: Phần thiên, Chấn Thiên, Cự Môn, Phá Quân
Hồng Liên Tát Mãn, Xích Vũ Vạn Tượng

250v Đồng Thường/ con

Túi mảnh già lam kinh
Túi Dị dung thạch
Túi Mặt Nạ

 

Boss Xạ Điêu

Time_1=07h00
Time_2=15h00

Xuất hiện tại Lương Sơn Bạc

8 Boss: Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Hồng Thất Cái, Lam Triều Anh
Độc Cô, Âu Dương Phong, Đoàn Chính Hưng, Mai Siêu Phong

250v Đồng Thường/ con

Túi Mảnh Ghép Ấn
Linh Tê Ngọc

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này