Hệ Thống Skill F1

18/11/23

Mỗi Skill riêng biệt có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật.
Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

I.NPC liên quan.

Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

Tên Skill F1 Nguyên liệu cần thiết Hình Ảnh
Kinh Mạch Chân Khí Hoàn
Kĩ năng Thú cưỡi Mảnh ghép Móng, Chân, Yên, Giáp,Dây Cương
Chính Tà Linh Khí
Thú Cưng Tiến Cấp Đơn
Kĩ năng thú cưng Linh Hồn Thú Cưng
Thần Khí Thần Khí Bảo Châu
Hộ Pháp Hộ Pháp Thạch
Tâm Pháp Thiên Thư Tâm Pháp
Khí Hồn Long Ảnh Châu
Chân Hoả Linh Khí
Chống Đỡ Ấn Ký Tín Vật
Kiếm Tông Mảnh Già Lam Kinh
Tín Vật Ấn Ký Tín Vật

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp  Nguyên liệu  Tỷ lệ
 1

Kích Hoạt khi nhận túi Tân Thủ

 2 Nguyên liệu tương ứng 100
 3 Nguyên liệu tương ứng 90
4 Nguyên liệu tương ứng 80
5 Nguyên liệu tương ứng 60
 6 Nguyên liệu tương ứng 40
7 Nguyên liệu tương ứng 30
 8 Nguyên liệu tương ứng 15
 9 Nguyên liệu tương ứng 10
 10 Nguyên liệu tương ứng 10
 11 Lệnh Bài Siêu Cấp 100
12 Lệnh Bài Siêu Cấp 100
 13 Lệnh Bài Siêu Cấp 100
 14 Lệnh Bài Siêu Cấp 100
 15 Lệnh Bài Siêu Cấp 100

 

Lưu Ý: 

Nâng cấp thất bại Skill sẽ bị giảm 1 cấp và dùng bùa bảo toàn rớt không hạ cấp

Dùng Lệnh Bài Siêu Cấp nâng cấp từ cấp 11 đến 15 lên tỷ lệ 100%

LB Siêu Cấp  mua tại NPC - Cửa Hàng tích luỹ sự kiện giá 2500