Hệ thống vũ khí

23/11/23

I.NPC liên quan.

Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

II.Cách sở hữu thần sa 4 dòng

Bộ Vũ Khí Số Dòng Thuộc Tính Hình ảnh
Thần Sa 0-4 dòng  
Hạo Thiên 5 dòng  
Bát Hoang Sương Tinh 6 dòng  
Bát Hoang Hạo Nguyệt 7 dòng  
Bát Hoang Diệu Dương 8 dòng update sau

Vào game sẽ nhận được 2 rương Vũ khí Thần sa 4 Dòng

Săn Boss , tham gia event có tỉ lệ nhận được rương Thần sa 4 Dòng

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo 

 Lệnh Bài Vũ Khí

 Thần Thoại

Tỷ lệ Thành Công

Tính chất         
Nâng Thần Sa 1 Dòng 0 50 50 5 0 70% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 2 Dòng 0 100 100 5 0 40% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 3 Dòng 0 150 150 5 0 15% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 4 Dòng 0 200   200   5 0 10% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 5 Dòng 200 1000 1000 20 0 10% Thất bại hạ 1 cấp
Nâng Thần Sa 6 Dòng 500 2000 2000 50 0 10% Thất bại hạ 1 cấp
Nâng Thần Sa 7 Dòng 1000 2000 2000 50 1 5% Thất bại hạ 1 cấp

LƯU Ý : KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 cho đến 4 dòng

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

Số nguyên liệu 20 20 5

 

 

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 5 cho đến 7 dòng

 

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

Số nguyên liệu 10 50 50 10

VI. Đổi vũ khí

  KNB đại Tỷ lệ thành công
Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng 500 100%

 

 

Lưu Ý: 

KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP

Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp

Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa

Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất

Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame