HỘ PHÁP

16/11/23

 

 

 

I.Cách Nhận Hộ Pháp

-Dùng Lăng Vân Thạch quay Bách Bảo Rương có tỉ lệ nhận Hộ Pháp Thạch.

-Săn Boss và sử dụng Túi Quà Lớn có xác suất nhận Hộ Pháp Thạch

 

II.Lưu ý

- Cấp Hộ pháp càng cao tỉ lệ nâng cấp Hộ Pháp  càng thấp ( 9 lên 10 là 5% )

-Từ cấp 11 trở lên sử dụng Lệnh Bài nâng cấp Hộ Pháp Siêu Cấp để nâng ( tỉ lệ 100% )