Nâng Cấp Ngựa Phi Phong và Mặt Nạ

23/11/23

Với hệ thống Ngựa và Phi Phong đa dạng nhiều hình ảnh thú cưỡi mới - Kiếm Thế Vương Triều xin gửi tới huynh đệ những hình ảnh và chỉ số Ngựa mới mẻ và mang nhiều sức mạnh để các huynh đệ có thể cưỡi chiến mã ngao du khắp Kiếm Thế

I.NPC liên quan.

Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

I.Nguyên liệu nâng cấp.

Cần Ngựa Phi Phong Mặt Nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

 

Linh Tê Ngọc

 

Mảnh Ghép Ngựa

 

Thuần Dưỡng Đơn

 

Căn Cốt Đan

 

Sứ Giả Truy Phong Mở Túi Tân Thủ sẽ nhận được Ngựa 1
Lân Quang 10 1 500 500 500
Sa Mạc Hành Giả 10 1 600 600 600
Nguyệt Hoa Lan  10 2 700 700 700
Dương Đà Hồng 20 2 800 800 800
Bôn Lôi 20 2 1000 1000 1000
Xích Dạ Thiên Tường 20 2 1200 1200 1200
Tuyệt Thế Tuyết Vũ 50 2 1400 1400 1400
Tuý Nguyệt Vô Tà 50 2 1600 1600 1600
Võng Lượng 100 4 2000 2000 2000
Huỷ Quỳ 100 4 3000 3000 3000
Ngọc Tiêu Dao 100 5 3000 3000 3000
Mạch Thượng Phi Sương 200 6 4000 4000 4000
Tuyết Vũ Thiên Hương 200 8 6000 6000 6000
Mị Vũ Thiên Hương 200 10 10000 10000 10000
Khoái Lạc Đích Đô 300 15 15000 15000 15000
Hà Hiệp Tiểu Trư 300 20 20000 20000 20000
Kim Tượng Thái Đạt 300 20 20000 20000 20000
Kinh Huyền Phích Lịch 400 20 20000 20000 20000
Độc Vũ Thiên Hạ 400 20 20000 20000 20000
Ngạo Ngô Hiên Viên 500 50 50000 50000 50000
Hắc Ám Chi Vẫn 500 50 50000 50000 50000
Hoả Kì Lân 500 100 50000 50000 50000
Viêm Dương Long Tử 500 150 100000 100000 100000
Lạc Thải Li Vẫn 1000 200 100000 100000 100000
Thuý Trúc Phong Linh 1500 300 100000 100000 100000
Trọc Vũ Ngạo Thiên 2000 400 200000 200000 200000
Trào Phong Ngự Thanh 2500 500 250000 250000 250000
Tái Thái Tuế 3000 600 250000 250000 250000
Cửu Thuỵ 3500 1000 250000 250000 250000
Mạch Thượng Hàn Yên 3500 1000 250000 250000 250000
Mặc Vận Du Du 3500 1000 250000 250000 250000
Ưng Phi 3500 1000 250000 250000 250000
Lam Linh 3500 1000 250000 250000 250000
Yên Hoa 3500 1000 250000 250000 250000
Cô Hồng 3500 1000 250000 250000 250000
Tinh Diệu 3500 1000 250000 250000 250000
Xích Nham Linh Thú 3500 1000 250000 250000 250000
Tuyết Linh Đế Thính 3500 1000 250000 250000 250000
Thỏ Nhi Gia 3500 1000 250000 250000 250000
Xích Diễm Giải Trĩ 3500 1000 250000 250000 250000
Thanh Vân Linh Tôn 3500 1000 250000 250000 250000
Ngân Nguyệt Thần Quỳ 3500 1000 250000 250000 250000
Tuyết Hồng Quỳ 3500 1000 250000 250000 250000
Tuyết Mặc Quỳ 3500 1000 250000 250000 250000
Thanh Vân Đích Lô 3500 1000 250000 250000 250000
Tuyết Sí Liên Vũ 3500 1000 250000 250000 250000
Lam Y Ô Chuy 3500 1000 250000 250000 250000
Tước Linh Đạp Tuyết 3500 1000 250000 250000 250000
Quá Tiễn Tật 3500 1000 250000 250000 250000
Bôn Ngự Phong 3500 1000 250000 250000 250000
Bôn Ngự Phong + 1 + 1 Linh Hồn Thần Thú ( mua tại NPC Cửa Hàng Tích Luỹ Sự Kiện )
Bôn Ngự Phong + 2 + 1 Linh Hồn Thần Thú ( mua tại NPC Cửa Hàng Tích Luỹ Sự Kiện )
Bôn Ngự Phong + 3 + 1 Linh Hồn Thần Thú ( mua tại NPC Cửa Hàng Tích Luỹ Sự Kiện )

Phi Phong

 

Cấp Phi Phong

Kim Nguyên Bảo

Lệnh Bài Nâng cấp Phi Phong

Cấp 0 Mở Túi Tân Thủ sẽ nhận được 
Siêu Thần 10 1
Đại Thánh 10 1
Vương Giả 10 2
Phong Vân 20 2
Hoả Diễm Khuyên 20 2
Phi Hạc Linh 20 2
Diễn Vũ Kì 50 2
Chấn Quân Kì 50 2
Lăng Phong Bút 100 4
Thanh Sơn Giản 100 4
Xi Vưu Thuẫn 100 5
Thiên Sứ Chi Vũ 200 6
Băng Hỏa Vũ Thần 200 8
Nguyệt Linh Vương Giả 200 10
Phượng Minh Chi Vũ 300 15
Hoàng Vũ Chi Vũ 300 20
Tử Tiêu Chi Vũ 300 20
Anh Trán Chi Vũ 400 20
Bích Không Chi Vũ 400 20
Huyễn Tử Chi Vũ 500 50

Nguyên liệu nâng Mặt Nạ

Cấp KNB đại Mảnh Mặt Nạ Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện Mở Túi Tân Thủ nhận được
Quân Lâm Miện 10 600 600
Quân Lâm Miện 20 1000 1000
Quân Lâm Miện 20 1500 1500
Quân Lâm Miện 20 2000 2000
Quân Lâm Miện 50 2500 2500
Thông Thiên Quán 50 3000 3000
Thông Thiên Quán+ 1 100 3500 3500
Thông Thiên Quán + 2 100 4000 4000
Thông Thiên Quán + 3 200 4500 4500
Thông Thiên Quán + 4 200 5000 5000
Thông Thiên Quán + 5 300 10000 10000
Thông Thiên Quán+ 6 400 15000 15000
Thông Thiên Quán+ 7 500 20000 20000
Thông Thiên Quán + 8 600 25000 25000
Thông Thiên Quán + 9 700 50000 50000
Thông Thiên Quán+ 10 800 60000 60000
Bôn Lôi Quán 900 70000 70000
Bôn Lôi Quán + 1 1000 80000 80000
Bôn Lôi Quán + 2 1100 90000 90000
Bôn Lôi Quán + 3 1200 100000 100000
Bôn Lôi Quán + 4 1300 110000 110000
Bôn Lôi Quán + 5 1400 120000 120000
Bôn Lôi Quán + 6 1500 130000 130000
Bôn Lôi Quán+ 7 1600 140000 140000
Bôn Lôi Quán + 8 1700 150000 150000
Bôn Lôi Quán + 9 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 10 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 1 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 2 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 3 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 4 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 5 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 6 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán+ 7 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 8 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 9 2000 200000 200000
Tề Thiên Quán + 10 2000 200000 200000