Võ Công Trấn Phái

06/02/24

I. Nhận bí kíp võ công cấp 1 khi mới vào game

Tiến hành nâng cấp [Võ Công Trấn Phái] tại Sứ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.

II. Boss Ngũ Hổ Tướng Tam Quốc

Tên Boss Hình Ảnh Boss Phần thưởng khi tiêu diệt
Quan Vũ

-Phần thưởng: 250v/1 con + Rương trấn Hồn Thạch không khoá

-12h30 17h30 21h30

Map: 115 Thần Nữ Phong

Triệu Vân
Trương Phi
Mã Siêu
Hoàng Trung

 

III. TỶ LỆ NÂNG CẤP KỸ NĂNG TRẤN PHÁI VẦ ĐỔI KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

1.NÂNG CẤP KỸ NĂNG

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch KNB Tỷ Lệ %
2 100 5 100
3 150 5 90
4 200 5 90
5 250 5 80
6 300 5 80
7 350 5 80
8 400 5 70
9 450 5 70
10 500 5 70
11 550 5 60
12 600 5 60
13 650 5 60
14 700 5 50
15 750 5 50
16 800 5 50
17 850 5 40
18 900 5 40
19 950 5 30
20 1000 5 15

2.Đổi KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

***Bạn có thế đổi kĩ năng trấn phái sang bất kỳ phái nào yêu thích và mất phí chuyển đổi như sau

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch KNB
2 1000 100
3 1500 100
4 2000 100
5 2500 100
6 3000 150
7 3500 150
8 4000 150
9 4500 150
10 5000 200
11 5500 300
12 6000 400
13 6500 650
14 7000 700
15 7500 750
16 8000 800
17 8500 850
18 9000 900
19 9500 950
20 10000 1000

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Võ Công Trấn Phái  thất bại sẽ bị hạ cấp Kỹ Năng.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.